Salt

88 kr

Salt

88 kr

Natriumtillskott för häst

Natrium en mineral som påverkar hästens saltbalans. Hästens natriumkälla är grovfoder och kraftfoder.
Behovet ökar vid arbete, svettning, tillväxt, dräktighet och digivning.

Salt

88 kr